JE-LI VÁM BYT NABÍZEN K ODKOUPENÍ, ZVAŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ SKUTEČNOSTI

 • jaký je stav Vašich volných finančních prostředků, které můžete na zakoupení bytu použít
 • budete-li nuceni vzít si půjčku, využít stavebního spoření či hypotéky, uvědomte si, že budete muset vše splácet a ještě hradit veškeré náklady s užíváním bytu spojené - opravy, zálohy na služby, příspěvek do fondu oprav, příspěvek na správu domu, příspěvky na úhrady mimořádných výdajů, pokud nebude ve fondu oprav dostatek prostředků, apod.
 • pokud jste v seniorském věku, zvažte výši svých příjmů (důchodů), možnost osamění a dále zvažte, zda bude mít někdo z dědiců o byt vůbec zájem (spekulace s výhodným prodejem jsou velmi pochybné a nebezpečné),
 • důkladně zvažte technický stav domu a časovou potřebu nejrůznějších oprav a rekonstrukcí, na které budete muset soustředit finanční prostředky jako spolumajitelé,
 • informujte se na náklady spojené s údržbou společných prostor,
 • důkladně zvažte, jak budete postupovat při správě domu, protože to nikdo nebude dělat po večerech zadarmo doma a takový člověk musí mít odborné znalosti různého druhu,
 • vstupuje-li do prodeje bytu kterákoliv realitní kancelář, dobře pročítejte všechny návrhy smluv, protože můžete zaplatit i náklady s uzavřením kupních smluv spojené, které by měl hradit prodávající,
 • vyhodnoťte si vztahy se spolubydlícími a uvědomte si, že se s některými těžko domluvíte na správě domu, když se s nimi nyní nedomluvíte na odstranění škod, které způsobili oni nebo jejich rodinní příslušníci, na úklidu společných prostor atd.,
 • máte-li v domě neplatiče nájemného "ze zásady", budou tito s největší pravděpodobností ve svém jednání pokračovat,
 • založíte-li jako majitelé bytů pro správu objektu právnickou osobu (družstvo podle obchodního zákoníku) důkladně se seznamte se všemi okolnostmi s tímto spojenými (jiná právnická osoba nepřichází dosti dobře v úvahu),
 • budete-li provádět správu domu cestou realitní kanceláře apod. potom všechny smlouvy konzultujte s právníkem věci znalým.

Závěrem:

 • musíte-li si na koupi bytu půjčovat, radíme nic nekupovat,
 • ke koupi Vás nikdo nemůže nutit, stejně jako Vy nemůžete nikoho nutit, aby Vám něco prodal,
 • Připravte se v případě odmítnutí koupě na různé výhružky a zastrašování,
 • nikdo nemá právo překročit práh Vašeho bytu s tím, že si jde byt prohlédnout, protože by ho chtěl koupit,
 • pokud někdo koupí byt i s Vámi, musí zachovat stávající nájemní vztahy a nájemní smlouva platí dál, včetně všech práv a povinností, jak vyplývají z ustanovení občanského zíkoníku,
 • máte-li jakékoliv pochybnosti nebo nejasnosti, obraťte se na odbornou poradnu Sdružení nájemníků (SON),
 • nejvyšší úroveň bydlení je tam, kde procento nájemních bytů v bytovém fondu je velké,
 • prodej jednotlivých bytů nájemníkům se nikde neosvědčil, ve vyspělých státech se nevyužívá a u nás to dopadne stejně jako všude jinde, a to ke škodě státu, obcí a hlavně občanů-nájemníků.

KUPOVAT BYT DO VLASTNICTVÍ JE JEN PRO BOHATÉ:

 

ZPĚT